Despre noi

Sindicatul Învăţământului Preuniversitar Olt este o organizaţie sindicală legal constituită, conform legislaţiei în vigoare, aceasta fiind înregistrată ca persoană juridică, la Judecătoria Slatina, prin Hotărârea Judecătorească nr. 88/21 martie 1990.
Sindicatul Învăţământului Preuniversitar Olt a luat fiinţă imediat după evenimentele din decembrie 1989, ca o mişcare spontană, prima de acest gen în învăţământul judeţului Olt, ca urmare a creării premiselor unei exprimări libere a opiniei individuale şi colective a salariaţilor din acest important domeniu de activitate, ca de altfel a tuturor cetăţenilor României. Ea s-a constituit ca rezultat al unei reacţii de apărare împotriva abuzurilor şi nedreptăţilor de tot felul comise asupra oamenilor şcolii, abuzuri îndreptate şi asupra instituţiei pe care o slujesc, într-o societate totalitară, al cărei spectru continua să ameninţe libertăţile proclamate în decembrie 1989, într-un judeţ în care, la acea vreme, se făceau tot felul de experimente pe seama oamenilor şi a instituţiilor statului.
În urma mai multor întâlniri şi discuţii, s-a desprins clar necesitatea creării şi permanentizării unei mişcări puternice, solidare, care să contracareze practicile intrate deja în tradiţie şi care să asigure un echilibru de forţe între factorii de putere şi marea masă de salariaţi.
Cei care şi-au asumat în mod conştient responsabilitatea creării acestei organizaţii sindicale şi-au propus, de la bun început, apărarea intereselor tuturor salariaţilor din învăţământ, redarea demnităţii omului de la catedră, promovarea unui învăţământ eficient şi modern, reabilitarea instituţiei şcolare şi fixarea rolului şi locului care i se cuvin acestui domeniu de activitate, într-o societate cu adevărat democrată.
O primă materializare a intenţiilor s-a concretizat prin înregistrarea S.I.P. Olt la Judecătoria Slatina, la data de 21 martie 1990, fiind  dobândită astfel personalitatea juridică, fapt care i-a conferit legitimitate şi putere de acţiune.
Drumul parcurs de S.I.P. Olt, pentru a deveni ceea ce este astăzi, o organizaţie puternică cu o personalitate distinctă, bine conturată, şi care practică un sindicalism modern şi profesionist, a fost anevoios şi marcat de numeroase dificultăţi.

Din punctul nostru de vedere considerăm că perioada modernă a S.I.P. Olt a început în februarie 1996, odată cu cea de-a III-a Conferinţă Judeţeană, conferinţă la care a fost elaborată şi prezentată o nouă strategie a S.I.P. Olt, fiind create astfel premisele unei organizaţii sindicale cu adevărat moderne, iar rezultatele n-au întârziat să apară.
Începând cu 1 ianuarie 2007, odată cu reorganizarea reţelei şcolare la nivelul judeţului Olt, S.I.P. Olt şi-a reorganizat structura  grupelor/organizaţiilor afiliate în funcţie de noile realităţi generate de modificările legislative. În acest moment reţeaua şcolară a judeţului Olt cuprinde un număr de 182de unităţi/instituţii de învăţământ de stat cu personalitate juridică, S.I.P. Olt având structuri sindicale în 177 din acestea.
Sindicatul Învăţământului Preuniversitar Olt are în prezent în rândurile sale 5391 membri, conform ultimului recensământ realizat în perioada mai – iunie 2011 acoperind practic toate zonele judeţului şi 97% din  numărul unităţilor/instituţiilor de învăţământ cu personalitate juridică. De asemenea, S.I.P. Olt reprezintă pe linie sindicală 87% din numărul total de salariaţi din învăţământul judeţului Olt.
Cu siguranţă că recensământul din acest an va demonstra o nouă creştere a numărului de membri de sindicat, având în vedere numărul mare de cereri de înscriere în S.I.P. Olt, cereri depuse în ultima perioadă de timp.

Biroul Executiv al S.I.P. Olt, în urma unei analize critice şi pertinente, în ceea ce priveşte situaţia organizaţiei judeţene la acea dată, a propus intensificarea eforturilor pentru realizarea unor potenţiale zone compact sindicalizate, iar pentru o mai bună coordonare a activităţii, a trecut la împărţirea din punct de vedere sindical a judeţului, în 5 zone,  şi anume: Slatina, Corabia, Drăgăneşti Olt, Balş şi Caracal.
În prezent, organizaţiile sindicale din unităţile de învăţământ din zonele Slatina, Corabia şi Drăgăneşti Olt sunt în totalitate afiliate la S.I.P. Olt. De asemenea, în cazul zonei Balş, procesul de afiliere a tuturor organizaţiilor de sindicat din unităţile de învăţământ din această zonă se apropie de finalizare.
În cazul zonei Caracal, procesul de afiliere a  fost mai greoi, dar s-a aflat, totuşi, în permanenţă pe o linie mereu ascendentă, ca urmare a solicitărilor din ce în ce mai numeroase de trecere la S.I.P. Olt.
Pentru o foarte bună frecvenţă a liderilor la şedinţele Consiliului Judeţean al S.I.P. Olt, Biroul Executiv a hotărât ca şedinţele acestuia  să aibă loc, de regulă, în fiecare a treia zi de joi din lună, această practică conducând la o cât mai bună informare a membrilor noştri de sindicat.
Consiliul Judeţean este organul colectiv care asigură conducerea organizaţiei între două sesiuni ale Conferinţei Judeţene. Acesta este format din membrii Biroului Executiv şi din liderii organizaţiilor afiliate.
Consiliul Judeţean este, în acelaşi timp, un organ de conducere de largă reprezentare, dar şi un forum în care sunt prezentate, dezbătute şi analizate problemele concrete cu care se confruntă membrii de sindicat.
Toate aceste probleme au fost puse în discuţie în cadrul organelor de conducere ale federaţiei din care facem parte, în cadrul structurilor administraţiei locale, judeţene, naţionale, precum şi în cadrul formelor instituţionalizate de dialog social.
De-a lungul întregului mandat, membrii Consiliului Judeţean au participat şi au intervenit la toate şedinţele consiliilor de administraţie de la nivelul unităţilor/instituţiilor de învăţământ, convocând, în acelaşi timp, comisia paritară, ori de câte ori a fost nevoie.
Membrii Consiliului Judeţean s-au implicat pentru:
a) acordarea sumelor necesare, în vederea efectuării la timp a drepturilor salariale;
b) efectuarea reparaţiilor curente şi a lucrărilor de igienizare în şcoli;
c) efectuarea gratuită a analizelor medicale obligatorii;
d) rezolvarea problemelor privind încadrarea şi mobilitatea personalului din învăţământ.

Alegerea actualului Birou Executiv, într-o formulă reprezentativă, a oglindit componenţa membrilor de sindicat, care alcătuiesc S.I.P. Olt, din punct de vedere a diferitelor segmente ale învăţământului preuniversitar, şi anume: învăţământ preşcolar, primar, gimnazial, liceal, învăţământ tehnic şi profesional, învăţământ special, personalul didactic auxiliar şi personalul nedidactic.

Lasă un răspuns